Kustvisie IJsselmeer: hier onze visie!

Meer
Logo ChristenUnie (1).jpg
Door ChristenUnie Medemblik op 24 januari 2022 om 09:00

Kustvisie IJsselmeer: hier onze visie!

Voor veel mensen is het IJsselmeer een onderdeel van hun leefomgeving, hun recreatie en het genot van het water in het algemeen. In de nieuwe Kustvisie die momenteel voorligt wil men dit gebied sterk veranderen.

  • Atollen plaatsen. (Zonnepanelen)
  • Land op de grens van het wateroppervlak. Advies: Niet doen!
  • Reden: Het verstoort stromingen, waardoor weer andere problemen ontstaan.
  • Het wordt de ideale biotoop voor het ontstaan van een hele reeks ziektes en virussen, die gevaarlijk en dodelijk zijn voor de dieren en risico’s voor mensen. 

Andijk

In Andijk ligt nog maximaal 3 kilometer van de 126 kilometer lange West-Friese Omringdijk, ongerept, direct aan het IJsselmeer. Het laatste stukje! Gekoesterd door veel mensen. Blijf daarvan af! Durf dat. Het laatste stuk met uitzicht tot over de Kreupel.

Wat in de Kustvisie neerbuigend wordt beschreven als: ‘Leeg bij Andijk’ is juist van grote waarde. Laten we dat stuk tussen Kreupel en de dijk, gewoon water, bewaren. Het idee van een Zonne-zone Andijk.  Onze eerste reactie: Hoe kun je het bedenken??

Dan het allerbelangrijkste! Zoet water. Het is de grootste zoetwatervoorraad van N.W. Europa! Meer dan 60 organisaties azen op het IJsselmeer voor Industrie, natuur, inpoldering, woningbouw enz. Het water dat voor ons zo vanzelfsprekend uit de kraan komt, willen we graag zo behouden. Dat moet blijven. Daarom: RED HET IJSSELMEER. 

De column is te krap om nog meer onderwerpen aan te kaarten zoals de visserij; de vernatting en het “verzouten” van het water. Verwerpen wij hier alles mee wat in de Kustvisie staat? Nee. Er zijn zeker goede aanknopingspunten. Zelf hebben wij ook ideeën om met weinig ‘offers’ veel te kunnen doen voor recreatie, toeristen, maar vooral voor vogels. Denk met ons mee!! Wij willen graag in gesprek.

 Silva Visser & Jan Groot
christenunie.medemblik@gmail.com

Reacties

Plaats een reactie

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.