Contact

Vacature: secretaris

Het bestuur van de lokale afdeling van ChristenUnie Medemblik is op korte termijn op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren aan de bestuurswerkzaamheden. Vanwege het aftreden van de secretaris zijn we vooral op zoek naar iemand die deze belangrijke functie binnen de afdeling op zich kan nemen. Het betreft hier een onbezoldigde functie. 

Taken bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de afdeling. Het gaat hierbij om het contact met de leden, maar ook met de fractie in de gemeenteraad. In verkiezingstijd zorgt het bestuur, in samenwerking met de fractie en de leden van de afdeling, voor een verkiezingsprogramma, een kandidatenlijst en uiteenlopende campagneactiviteiten. 

Wat ga je doen?
De taken van de secretaris zijn als volgt omschreven:

  • Het ondersteunen van het bestuur met administratieve werkzaamheden.
  • Verzorgen van notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen
  • Het bijhouden van de ledenadministratie
  • Erop toezien dat de leden worden uitgenodigd voor algemene vergaderingen
  • Verzorgen van de correspondentie
  • Jaarlijks een verslag opstellen van de werkzaamheden van het bestuur en eventuele bestuurscommissies
  • Indienen van kandidatenlijsten bij verkiezingen

Heb jij passie voor de christelijke politiek en vind je het leuk om op bestuurlijk gebied een bijdrage te leveren aan de chistelijke politiek in Medemblik, laat het ons dan weten zodat we met jou in gesprek kunnen. Mocht je meer informatie willen hebben over de functie van secretaris dan kan je daarvoor contact opnemen met Margriet Visser via christenunie.medemblik@gmail.com.

Contactgegevens

Neem contact met ons op. We staan u graag te woord.

E-mail