Agenda

VERGADERSCHEMA GEMEENTERAAD MEDEMBLIK

 commissievergadering O   17 mei  19.30 uur
 fractievergadering   21 mei  20.00 uur
 commissievergadering   M   24 mei   19.30 uur
 raadsvergadering   07 juni  20.00 uur
 commissievergadering   O   14 juni  19.30 uur          
 fractievergadering   18 juni   19.30 uur
 commissievergadering   M   21 juni  19.30 uur
 raadsvergadering   05 juli  20.00 uur

* U bent ten allen tijde van harte welkom om de fractievergadering bij te wonen, de fractie is dan te bereiken via de achteringang van het middengebouw van het gemeentehuis te Wognum.  

De vergadering begint om 20.00 uur.

U kunt zich aanmelden via het volgende mailadres : christenunie.medemblik@gmail.com