Agenda

VERGADERSCHEMA GEMEENTERAAD MEDEMBLIK

 commissievergadering   O   15 nov  19.30 uur
 fractievergadering   19 nov  20.00 uur
 commissievergadering   M   22 nov  19.30 uur
 raadsvergadering   06 dec  20.00 uur
 commissievergadering   O   10 jan  19.30 uur          
 fractievergadering   15 jan  19.30 uur
 commissievergadering   M   16 jan  19.30 uur
 raadsvergadering   31 jan  20.00 uur

* U bent ten allen tijde van harte welkom om de fractievergadering bij te wonen, de fractie is dan te bereiken via de achteringang van het middengebouw van het gemeentehuis te Wognum.  

De vergadering begint om 20.00 uur.

U kunt zich aanmelden via het volgende mailadres : christenunie.medemblik@gmail.com